Качеството на хирургичното лечение на херния се измерва с оперативното време, нивото на усложненията, срока до въстановяване на нормалната физическа активност и цената.

Arthur I Gilbert

От прегледа на литературата ранните усложнения в областта на операцията или тестиса се движат в границите до 10-11%, като няма съществени различия с оглед на прилагания оперативен метод.

Според Medina най-голямо значение като фактори за появата на усложнения след операция на херния са: индивидуалната работа на хирурга, затлъстяването и продължителността на операция на херния.

Подобно на данните за рецидивите в персоналните и сборните проучвания данните за усложненията в последните са значително по-високи. Така Hair е проконтролирал по-голямата част от оперираните за хернии  в Шотландия и е намерил раневи усложнения в 10%. Graupeот 1400 операции за херния установява (10%) ранни усложнения. Alexander  при 142 операции за рецидивни хернии отчита 10% ранни усложнения.

Резултати за рецидиви след операция на херния

Резултатите от серии с относително голям брой пациенти са представени на таблица 1. Наблюдава се значително разминаване в резултатите на отделни автори и херния центрове и общохирургичната практика.

Таблица 1. Рецидиви

Автор/
година
Брой
опер.
Метод/и
Херния Рецидиви
Clear (1951)
1048
Halsted
11%
Hagan & Rhoads(1953)
1082
Няколко (сборно)
Дирeдиректна херния                 5%Индиректна херния                    4%Рецидивна херния                     21%
Marsden (1962)
2000
Няколко (сборно)
6,8%
Halverson & McVay (1970)
1211
Marcy, McVay
3,5%
Palumbo & Sharpe(1971)
3572
Модиф. Bassini-Halsted
1%
Glassow (1973)
2748
Shouldice
0,7%
Berliner (1978)
720
Bassini McVay
11,3%
Berliner (1982)
1084
Shouldice
1,2%
Kark (1995)
1098
Lichtenstein
Първична херния                      0,1%Рецидивна херния                      2%
Kark (1998)
3175
Lichtenstein
Първична херния                      0.5%
Pelissier
751
Bassini
Първична херния                      8,9%
Рецидивна херния                     22%
Gilbert (1995)
1245
Gilbert
0,3%
Wantz (1989)
4622
Shouldice
1,3%
Moran (1997)
1282
Moran
0,4%
Stoppa (1998)
1209
GPRVS Daron
1%
Vo Huu Le (2001)
236
Лапароскопски
15%
Forte (2002)
875
Lichtenstein
0.2%
Schumpelick (2002)
4200
Shouldice
Първична херния –                    2,6%Рецидивна херния –                   6,9%
Buononato (2002)
1091
Lichtenstein
0,75%

 

По литературни данни причините за рецидивирането, са следните:

1) Неадекватност на първичната операция на херния:
а) неправилен избор на оперативен метод за възстановяване на херния дефекта;
б) технически недобро изпълнение: неадекватна анестезия; неадекватен достъп; неадекватна дисекция и редукция на херния сака включително при плъзгащa херния; пропусната херния като бедрена херния с ингвинална херния; недостатъчна дисекция и неадекватна репарация на дълбокия мускулноапоневротичен слой на коремната стена; допускане на напрежение в шевната линия при операция на херния без платно; неподходящи конци за херния пластика ; травмиране на тъканите от груба манипулация;

2) Индивидуални анатомофизиологични и патологични предпоставки:
вариации в анатомията и физиологията на слабината, обуславящи по-голяма незащитена площ; налична и/или придобита непълноценност на опорната тъкан; давност на хернията и степен на увреда на коремната стена.

3) Следоперативни усложнения: раневи усложнения – хематом, възпаление на раната; общи усложнения и състояния, водещи до повишаване на вътрекоремното налягане – кашлица, повръщане, възпалена жлъчка, задръжка  на урината, асцит и др.

 

“Ако си научил погрешно хирургията на херниите и продължаваш да използваш своята техника, без да се интересуваш от резултатите, значително подобрение не може да се очаква, само защото ставаш по-стар и “опитен” – пише Haapaniemi, обосновавайки своята теза и предимства на създадения „Шведски херния регистър” през 1992 г. за проследяване на пациентите и подобряване на лечението.

Вижте мнения и отзиви за Д-р Люцканов ТУК!

Сподели тази страница във: