За херния специалист или херниолог се заговори с развитието на хирургичната наука и изкуство.

Наблюдава тясна специализация и интерес в изучаването на херниите и тяхното специфично лечение. Създадоха се Европейска и световна организация посветени на този проблем. Доказано е че неглижирането на проблема и в много случаи схващането за лека и общо достъпна операция не дава желаните резултати. Същевременно има доста заболявания които много приличат на херния на различните видове хернии и това създава риск от ненужна операция и продължаване на страданията. Установено е че усложненията и рецидивите сумарно са в широки граници достигащи до 15%, докато в специализираните херния центрове и херниолози този процент е под 1%.

Видовете херния които са редки и се познават малко крият опасност от неразпознаване и  неефективно лечение при липса на достатъчно опит.

Операцията на херния се промени бързо и значително в последните години. Новите изследвания показват, че херниите се различават значително от пациент на пациент и вида на подходящата операция трябва да се съобрази конкретно във всеки отделен случай. Оказва се, че старите “стандартни” операции не са винаги толкова ефективни. Рецидивите достигат до 10-15%.

Херния специалиста има специален интерес и опит от наблюдението на анатомичните варианти и лечението при хиляди операции за херния

Херниолога владее и прилага съвременните ефективни оперативни методи. Постоянно следи новостите в областта на херниологията. Използва конкретно за дадения пациент подходящи платна, консумативи и шевен материал с утвърдени високи качества без компромис. Стреми се да предвижда и активно профилактира възможните усложнения. Така експертно се прилага точно подходящата операция за конкретния пациент.

Херниолога активно проследява близките и далечни резултати при своите пациенти и постоянно усъвършенства хирургичното изкуство. Не случайно тогава резултатите са отлични. Минимални усложнения и рецидиви под 0.5% за разлика от средно ниво от 5 до 15%. Това възстановяване, дава удовлетвореност на пациента и също така на херниолога.

 A surgeon can do more for the community by operating on hernia cases and seeing that his recurrence rate is low than he can by operating on cases of malignant diseases.
Waleley

Although all surgeons must be prepared to admit that recurrences will occur, the only proper attitude to take is that any recurrence is the fault of the surgeon.
M.M. Ravitch

In a good hand every sword cuts well.
Montenegrin proverb

Вижте повече за професионалното развитие на Д-р Люцканов, д.м. ТУК!

 

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Сподели тази страница във: