Какво е парастомиална херния?

Parastomialna_hernia

Това е вид постоперативна херния. Получава се в мястото на изведено черво през коремната стена (стома или анус претер). Обстоятелствата  понякога налагат това извеждане да се прави, за да се спаси живота на пациента. Конструира се отвор на коремната стена, през който се извежда черво навън или така наречениия противоестествен анус. Това за съжаление и по принуда отслабва коремната стена. Получава се парастомиална херния в 30-40% от оперираните пациенти с извеждане на стома. Бедите често се комбинират. Голямата си води и други.

 

Защо се получава стома хернията?

Защото по неизбежност се формира отвор в коремната стена. Това нарушава баланса на мускулната работа. Дефекта е подложен на натиск от вътрекормното налягане особено при движение, кашляне, напъни. Не можем да ги избегнем. Винаги е налице тенденция за разширяване от съкращението на коремните мускули. Да не забравяме, че заболяването най-често е рак, илеус, перитонит с увреда на целия организъм и всички негови структури и функции. Първичната операция, при която е изведена стомата е в условия на спешност при неподготвен пациент.

 

Какви са симптомите на колостомната херния?

Постепенно се появяват подуване, деформиране на стомата, болки и смущения в храносмилането от излизащото навън черво. Затруднява се хигиената и обслужването на колостомния  апарат. Твърде често такива хора са възрастни и значително увредени от основното заболяване (най-често рак); налична е опасност от инфекция.

 

Какво е лечението на парастомиалната херния?

Разумното лечение, когато се налага, е трудна и деликатна нова операция за укрепване на херния отвора. Операцията може да бъде конвенционална с разрез или лапароскопска – т. нар. безкръвна операция. Ако се приложи конвенционална операция без поставяне на платно рецидивите са много чести – до 80-90%. (Дали си струва?) От друга страна поставянето на платно при конвенционалните операции за колостомните хернии е с много висока опасност и риск от инфекция с последващо отхвърляне на платното. Налага се последваща операция за отстраняването му и формиране на стома на ново място. Така нова възможност за колостомна херния.

Добра алтернатива е лапароскопската операция на колостомната херния. Поставя се платно в коремната кухина и се укрепва херния отвора, като се намалява риска от инфекция и отхвърляне на платното, защото се работи далече от замърсената зона на колостомата. Рецидивите са значително по-малко. Така казано е просто. Обаче такива лапароскопски операции са твърде деликатни поради множеството сраствания в коремната кухина между червата и коремната стена. Продължително време е необходимо за достигане на херния дефекта. Това е което е. Няма лесни решения. Важно е да се прецени и обсъди кое е възможно най-доброто в конкретния случай, при конкретния пациент.

Това е борба за живот. Това е Той.

На филмчето е демонстрирана пластика на колостомната херния от снимката по-горе. Операцията е 18 месеца след лапароскопско отстраняване на ректума за рак на ректума. Лапароскопската операция в този случай е по-благоприятна и поради малкото сраствания в коремната кухина.

 

Имате въпроси? Аз знам повечето отговори.

Д-р Люцканов,д.м. тел: 0888 643 153

Вижте как протича възстановяването след операция ТУК!

Сподели тази страница във: