Рецидивна херния е постоперативна херния след операция за херния.

Това се среща средно в около 15% от всички оперирани пациенти с херния за страната.

hernia_recidiva рецидивна херния

Причините за появата на рецидивна херния са многобройни:

  • слабости в диагностиката и оценката на херния дефекта
  • неправилен подход при избора на пластика
  • недобро техническо изпълнение на херния пластиката
  • използване на неподходящ шевен материал
  • усложнения в операцията
  • слабост на тъканите
  • много рядко причина е ранно физическо натоварване

Най-малък е процента на усложненията и рецидивите в специализираните херния центрове. Това се обуславя от специалния интерес и подготовка на херния експертите (херниолози) да владеят и усъвършенстват съвременните методи за диагноза и лечение на херниите и да ги прилагат прецизно и индивидуално съобразно конкретния пациент. Да използват конкретно подходящи платна и шевове. Да проследяват в дългосрочен план своите близки и далечни резултати и да оптимизират работата си.

 

Прояви на рецидивната херния

Симптомите на рецидивната херния са появата отново на подутина в зоната на предходната операция. Тя постепенно нараства. Появява се дискомфорт, болки засилващи се при работа и отзвучаващи при покой.

При херния пластика за рецидивна херния се налага да бъде извършвана в 95%  с платно тъй като тъканите са слаби и е доказано, че пластиката със собствени тъкани има риск от ре-рецидив в 15%-20%. Много подходяща е лапароскопска операция. Избягва се преминаването през срастванията предизвикани от предходната операция и променената анатомия, което затруднява операцията при класически подход. Риска за усложнения и ре-рецидиви е по-голям. При лапароскопската операция предимства са достигане до дефекта в свободен от сраствания план. Възможно е да бъдат открити и допълнителни хернии в зоната (феморална, Шпигелова) Оглеждат се органите на целия корем, което е активна профилактика.

Пациент опериран за рецидивна ингвинална херния.

“Ако си научил погрешно хирургията на коремната херния и продължаваш да използваш своята техника, без да се интересуваш от резултатите, значително подобрение не може да се очаква, само защото ставаш по-стар и “опитен” – пише Haapaniemi115, обосновавайки своята теза и предимства на създадения „Шведски херния регистър” през 1992 г. за проследяване на пациентите и подобряване на лечението им.

“When a man says he is an experienced hernia surgeon and has never had a recurrence, he is a liar in one statement and probably in both.”

Anon

High rate of recurrent groin hernias is caused by the failure of surgeons to learn a method directly from those skilled in its application.”… If you want to do right, learn to do it from someone who is doing it right”

Robert Condon

Ако имате въпроси потърсете херния специалист

Д-р Люцканов,д.м. – Тел: 0888 643 153

Вижте повече за възстановяването след операция ТУК!

Сподели тази страница във: